MTÜ Avatud Maakaardi Selts

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

KÜSK projekt

Saada link Prindi PDF

AMS KÜSK projekti info


Märts 2010 - aprill 2011 viib MTÜ Avatud Maakaardi Selts läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) Heade Ideede rahastatud projekti "Avatud interaktiivse kaardikeskkonna maakaart.ee loomine 2010-2011"

Avatud Maakaardi Projekti eesmärk on luua inimeste ning organisatsioonide koostööl põhinev interaktiivne ja avatud maakaardi keskkond Eestimaa kohta (www.maakaart.ee).
Peamised tegevused on kahel suunal:

 • Projekti tutvustamine ja koolitused, et osalejate ja huviliste ringi laiendada nii andmebaasi täiendajate kui kasutajate osas
 • Arendatakse ja eestindatakse olemasolevat OpenStreetMap.org tehnilist platvormi,
 • Luuakse Eestis kehtivatele infotehnoloogiat ja ruumiandmeid puudutavatele standarditele vastav vaba kaarditeenuse infrastruktuur
 • Arendatakse organisatsiooni enda võimekust ja huviliste koostööd (nt ühiskaardistusürituste kaudu) Peamine eesmärk on seega „viia projekt massidesse“, ehk luua avatud maakaardi-platvormi kasutamise täiendavaid võimalusi Eesti omapära arvestades, ja anda infot nende võimaluste kohta võimalikult laiale ringkonnale.

Projekti eelarve on 455120 Kr, sellest KÜSK toetus 401120 Kr. Projekti peamine eesmärk on luua keskkond ja tuua selle taha kriitiline arv kasutajaid / osalejaid. Esialgne üldine ja globaalne tehniline platvorm on openstreetmap.org näol olemas. Eestis tuleb luua oma kohalik platvorm (selle haru), mis annaks täiendavaid võimalusi Eesti omapära arvestades. Samuti on tarvis projekti ning uut moodi mõtteviisi turundada: jagada piisavalt infot nende võimaluste kohta võimalikult laiale ringkonnale.

Projekti konkreetsed eesmärgid:

 • Arendada organisatsiooni
 • Turundus: Turvustada avatud maakaardi projekti ja avatud geotarkvara võimalusi võimalikele huvilistele. See hõlmab võimalikke kaasalööjaid (nt geograafiahuvilised), lõppkasutajaid, kaardipõhiste IT-teenuste loojaid jne
 • Maakaart.ee pilootprojektide läbiviimine koolides
 • Vabal tarkvaral põhinevate geoinformaatikatehnoloogiate tutvustamine Eesti ülikoolides – TÜ, EPMÜ, TTÜ
 • Tehniline arendus: luua ja hoida käigus Eesti IT, geoinformaatika, keele ja kultuurile kohandatud avatud maakaardi-teenuste platvorm

Projekti jooksvate tegevuste, ürituste jms kohta on info järgnevates allikates:

Siin on detailsem Projekti tegevusplaan

Projektijuhiks on Margus Värton, koostööks palume ühendust võtta juhatus-ät-maakaart.ee emaili teel, või ka emaililistis.

KÜSK

Toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Viimati uuendatud Neljapäev, 30 September 2010 13:21  

Facebook

Maakaart.ee-d toetab:
Bänner
Toetatud KÜSK poolt 2017